Hasło Strategii Rozwoju Województwa "Małopolska 2030"

Upłynął termin składania propozycji.